Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Mława

Szanowni Państwo,

Miasto Mława składa zapotrzebowanie i obejmuje patronatem akcję zaopatrzenia mieszkańców Miasta Mława i gmin przyległych w ilości
80 000 szt.

Będziemy wdzięczni za realizację naszego zapotrzebowania.

⁣Z wyrazami szacunku,

Janina Budzichowska
Zastępca Burmistrza Miasta Mława
Urząd Miasta Mława