Maseczki dla Polski – Jeziorany, Dobre Miasto, Kolno, Świątki